STIWOT Reizen

STIWOT Battlefieldtour "Het gevecht bij Mill, mei 1940"

Op zaterdag 14 mei 2011 organiseerde STIWOT een battlefieldtour naar Mill. Het gevecht bij Mill op 10 en 11 mei 1940 was één van de hevigste veldslagen uit de meidagen. Verschillende legereenheden stonden op een klein gebied tegenover elkaar. Mill was gelegen in de Peel- Raamstelling en had als zodoende een belangrijke militair-tactisch belang. De Duitsers probeerden op deze plek een doorgang te forceren en zo op te rukken richting West-Nederland.

We verzamelden ons om 10.00 uur in het gebouw van de Oude Brandweerkazerne in Mill. Na een ontvangst met een kop koffie en een kort welkomstwoord kregen de deelnemers enige uitleg over de enorme maquette die Ludwig van Dijk van stichting ‘Sporen van de Oorlog, Mill’ - tevens onze gids voor deze dag – minutieus heeft nagebouwd.

Duidelijke uitlegNagebouwde loopgraven

Na de korte introductie verplaatsten wij ons naar de O.L. Vrouwe ten Hove-kapel, even buiten Mill. Deze kapel bevindt zich midden op het voormalige slagveld en op de korte route er naartoe werden we al geconfronteerd met de eerste plaatsen die ons herinneren aan de gevechten. Toen we aankwamen in de kapel had Ludwig de presentatie al klaargezet. Wat er volgde was een lezing waarin het verloop van het gevecht bij Mill van uur tot uur en aan de hand van verschillende bronnen uit de doeken werd gedaan. Kaarten waarop de posities van de betrokken eenheden werden aangegeven, werden afgewisseld met foto’s van voor, tijdens en na de gevechten. Met deze kennis op zak was een bodem gelegd voor een bezoek aan het voormalige gevechtsgebied.

Na de verzorgde lunch werden we opgehaald door een touringcar voor een bus excursie over het voormalige gevechtsterrein. Ook deze excursie stond weer onder de deskundige begeleiding van Ludwig van Dijk. We reden in de richting van kasteel Tongelaar. Enkele honderden meters voor het kasteel stapten we uit en liepen verder. Tijdens de gevechten was het kasteel in gebruik als hoofdkwartier van 3-I-6 R.I. Een plaquette op de buitenmuur herinnerd ons nog aan de mannen van deze eenheid die bij de gevechten het leven lieten. Ook bezochten we de plek van het ontsporingsmonument. Een Duitse pantsertrein reed op 10 mei 1940 op en neer om zoveel mogelijk manschappen en materieel naar het front te sturen. Uiteindelijk wisten genisten van het Nederlandse leger, middenin de gevechten, de asperges in de reeds gegraven gaten te stoppen. Toen de Duitse trein weer naderde om manschappen en materieel aan te voeren reed het op de asperges en ontspoorde. Vandaag de dag herinnert het ontsporingsmonument aan deze gebeurtenis. Na een stop en een korte wandeling rondom deze site liepen we weer terug richting de bus.

Duidelijke uitlegNagebouwde loopgraven

Tijdens het programma bezochten we diverse kazematten die door het Nederlandse leger zijn gebouwd. Eén van de vele kazematten was kazemat 538. Deze kazemat van het zogeheten type ‘Stekelvarken’ heeft een indruk van de hevigheid van de gevechten. Het is tijdens de beschietingen zwaar onder vuur genomen en dat was nog steeds goed te zien. In relatie tot deze kazemat mag de naam van Sergeant Blokland niet ontbreken. Als bevelvoerder over deze kazemat lag hij onder zwaar vuur, terwijl hij moedig stand hield. Uiteindelijk overleed hij rond 15.00 uur op 10 mei. Stichting ‘Sporen van de Oorlog Mill’ heeft ervoor gezorgd dat deze kazemat inmiddels een monumentale status heeft verkregen, waar behoud van deze site is gewaarborgd. Bovendien hebben zij binnenin de kazemat een presentie verzorgd waardoor men een idee krijgt van de manier waarop een dergelijk kazemat werd bemand. Vervolgens staken we het kanaal over richting het oorlogsmonument die alle gevallenen, burgers en militairen, die tijdens de gevechten bij Mill op 10 en 11 mei 1940 de dood vonden gedenkt. Op deze plaats werd de battlefieldtour beëindigd met het maken van de traditionele groepsfoto, waarna iedereen weer werd afgezet in Mill. Van daaruit ging ieder zijn eigen weg weer richting huis.

De traditionele groepsfoto

Mede door de deskundige kennis van Ludwig van Dijk kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. We bedanken ook alle deelnemers voor hun komst en hopen u ook in de toekomst weer te mogen begroeten. Mocht u na het lezen van dit verslag ook deel willen nemen aan een battlefieldtour, houdt u dan de website in de gaten. Hierop zullen wij onze nieuwe activiteiten ruim van tevoren kenbaar maken.

Jeroen Niels (namens STIWOT Reizen)
Alle foto's: © Marco de Graaff, Paul Moerenhout en STIWOT